Portfolio

Wat schrijft Patty zoal?

Dit is een kleine selectie artikelen, magazines en blogs die Patty schreef voor onder andere Welzijn Rijswijk, Kinderopvang Werkt! en iHUB.

Magazines

Maatjes in Rijswijk

pdf

Merenwijk Magazine

pdf

HUB! magazine – 2023

Links & Artikelen

Doen wat werkt, Werkagenda

 

Dit is een uitgave van de Werkagenda Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA).

Redactiecoördinatie en eindredactie: Eric Went
Redacteuren: Marijn Kramp, Saskia Ridder, Eric Went, Patty Zoet
Fotograaf: Eelkje Colmjon
Vormgeving en techniek: Loek Weijts

 

Kinderopvang dankzij jou

 

Testimonial Carolina D’Andrea