Portfolio

Magazines

Maatjes in Rijswijk

pdf

Meerwijk Magazine

pdf

Links & Artikelen

Doen wat werkt, Werkagenda

 

Dit is een uitgave van de Werkagenda Verdere Integratie Arbeidsmarkt (VIA).

Redactiecoördinatie en eindredactie: Eric Went
Redacteuren: Marijn Kramp, Saskia Ridder, Eric Went, Patty Zoet
Fotograaf: Eelkje Colmjon
Vormgeving en techniek: Loek Weijts

 

Kinderopvang dankzij jou

 

Testimonial Carolina D’Andrea