Patty Schrijft duidelijk: winnaar Haagse Taalstrijd 2022

door | nov 29, 2022 | Blog | 0 Reacties

Home » Blog » Patty Schrijft duidelijk: winnaar Haagse Taalstrijd 2022

‘Patty, we hebben een afzegging. Heb je nog tijd om naar Den Haag te komen? Je mag meedoen in het bewonersteam. Maarre, mondje dicht dat je uit Leiden komt.’ Drie kwartier na het telefoontje zat ik in de Raadszaal op het Stadhuis. Vermomd als Hagenees deed ik mee aan de Haagse Taalstrijd 2022.

 

Bewoners, ambtenaren en raadsleden daagden elkaar uit om drie zinnen, geschreven in ambtelijke taal, aan te passen naar tekst die voor iedereen leesbaar en begrijpelijk is. De wedstrijd was onderdeel van de campagne Direct Duidelijk. Vorig jaar wonnen de ambtenaren, dit jaar ging de bokaal naar -tromgeroffel- de bewoners! Met een bos bloemen, een tas met goodies en een jaarabonnement voor de bibliotheek verliet ik glimlachend het stadhuis. Hieronder staat de drie originele teksten en de aangepaste versies. Deze teksten hebben echt online, in kranten of in bewonersbrieven gestaan.

 

Tekst 1

De gemeente Den Haag is voornemens om werkzaamheden uit te voeren aan het traject van tramlijn 16, vanaf De Grote Kerk tot aan het eindpunt in de Doornstraat. Als onderdeel van deze werkzaamheden worden er ook wijzigingen aangebracht aan de groenstructuur. Hoewel de totale boombalans positief is dient er helaas ook een aantal bomen te worden gekapt.

Nieuw:

De gemeente Den Haag werkt aan de route van tramlijn 16. Vanaf De Grote Kerk tot het eindpunt in de Doornstraat verdwijnen daarom helaas een aantal bomen. De gemeente zorgt dat er genoeg bomen blijven staan. Vragen? Bel 14070.

 

Tekst 2

Mocht u uw oprit niet gebruiken om te parkeren, dan kunt u een aanvraag indienen voor het opheffen van uw in-/uitrit via het Omgevingsloket op www.omgevingsloket.nl. Aan de aanvraag zijn legeskosten verbonden. Indien positief op de aanvraag beslist wordt, dan kunnen er voorschriften aan de beslissing worden verbonden. Op de plaats van de in-/uitrit zal (afhankelijk van de locatie) een openbare parkeerplaats worden gerealiseerd en heeft u vervolgens recht op een 1e bewonersvergunning.

Nieuw:

Parkeert u niet op uw oprit? Vraag dan de gemeente om van uw oprit een parkeerplaats te maken waar iedereen kan parkeren. Heeft u vragen hierover? Bel naar 14070 of kijk op www.omgevingsloket.nl

 

Tekst 3

Motie J.4 verzoekt om te onderzoeken:

    1. hoe de ondertunneling van de gehele Utrechtsebaan en de inrichting van het toekomstig stadspark zich planologisch en technisch verhoudt tot de overkluizing van Utrechtsebaan ter hoogte van de Grotiusplaats en;
    2. inzichtelijk te maken welke ruimtelijke, constructieve, en/of budgettaire keuzes er nodig zijn om de vertunneling van de gehele Utrechtsebaan en de inrichting daarvan met een stadspark te faciliteren.

Nieuw:

Motie J.4 vraagt om te onderzoeken:

    1. wat de gevolgen zijn voor de omgeving van de Grotiusplaats als er een stadspark komt op de Utrechtsebaan?
    2. Maak duidelijk: wat wordt er gebouwd? Hoe wordt er gebouwd? Waar wordt er gebouwd? Wat zijn de kosten?

 

Ik ben benieuwd naar jullie reacties. Kunnen de nieuwe teksten nog beter? Laat het weten.

              

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *